آسیب‌ پذیرترین شهرهای ایران در برابر زلزله

استاد پیشگام علم زلزله شناسی ایران گفت: تهران و کرج به نسبت سایر شهرهای کشور در مقابل زلزله آسیب پذیری بیشتری دارند. 
به گزارش خبرآنلاین، دکتر بهرام عکاشه در همایش زلزله استان البرز که به مناسبت هفته ایمنی در استانداری البرز برگزار شد، گفت: درمجموع، جهان در معرض 40 حادثه طبیعی است که 30 مورد از آنها ایران را تهدید می‌کنند. 
او با اشاره به آسیب‌پذیری ایران در مقابل حوادث طبیعی گفت: هر چند طی سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در خصوص مقابله با حوادث طبیعی در ایران صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و ایران همچنان جزو کشورهای آسیب‌پذیر در برابر حوادث طبیعی محسوب می‌شود.
عکاشه گفت: در بین حوادث طبیعی زلزله بیشترین تهدید برای کشور است و زلزله پدیده‌ای است که در عرض چند ثانیه اثرات تخریبی جبران‌ناپذیری را به همراه دارد.
او با اشاره به اینکه استان البرز در دامنه‌های البرز قرار دارد و همین امر زمینه را برای آسیب‌پذیری آن افزایش داده است، گفت: براساس آمار سازمان تحقیقات مسکن، 83 درصد شهرهای کشور در مقابل زلزله آسیب‌پذیرهستند.
عکاشه گفت: براساس مطالعات ویژه‌ای که بر روی 600 شهر کشور صورت گرفته تهران و کرج از شهرهایی هستند که به نسبت سایر شهرها از آسیب‌پذیری بالای برخوردار هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ابعاد فاجعه‌ای که برای تهران در آینده در راه است بسیار وسیع خواهد بود، گفت: معتقدم تهران و کرج در یک وضعیت هستند؛ چرا که هر دو شهر در دامنه کوههای البرز و هر دو در اثر حادثه فعال شدن گسل شمالی تهران حادثه‌آفرین خواهند شد. 
او در پایان با تاکید براینکه زلزله‌خیزی ایران جدی است و از سال 36 با تشکیل اولین پایگاه در تهران پیگیری‌ها شروع شده است، گفت:عوامل متعددی در شمار کشته شدگان و خسارات زلزله موثر است که باید به آنها توجه کرد.